Design of a free-standing house in Amsterdan Ijburg. Two volumes are shifted towards each other creating set-backs with different spacial qualities.

Ontwerp voor een vrijstaande villa op Ijburg in Amsterdam.Twee bouwvolumes verschuiven tegen elkaar en daardoor ontstaan “set backs” met verschillende woonzones concept 1schetsontwerp [Converted]

maquette 2

persp2